torstai 10. syyskuuta 2009

demokratiassa käsiä ei voi sitoa etukäteen

Valtuustosopimus, jonka Espoon valtuusto on 7.9. tehnyt, murtaa meidän kaikkien kansalaisoikeuksiamme, demokratian perustaa -

Alkuperäinen tarkoitus oli jaksottaa tulevan agendan aikataulu,
- sopimuksen piti vähentää virkamiesvaltaa, " ottaa valta poliitikoille takaisin "
Jo ensimetreillä sopimus rajoitti vapaata päätöksentekoa: Kaupunkisuunnittelulautakunnassa piti palauttaa Hista. niin kuin vihreät olivat keskuudessaan asiaa kaavailleet. Ei käynyt enää.

Valtuustosopimus onkin komentopaperi, jossa sanellaan lautakuntien toimet etukäteen: Suurin puolue tekee oman listansa, ja antaa sitten " tilaa " muiden ryhmien tärkeille asioille.
Sanotaan, että päätöksenteko tulee aina valmistelusta. Kysymykset nousevat myös alhaalta ylöspäin - tässä sopimuksessa suunta on päinvastoin- Ylhäältä tulee ohjastus ja sitten ollaan vain suitsissa. Avointa käskytystä, josta tunnistaa myös virkamiesjohdon käsialan.


Mitä tahansa muuttuvasssa, kontingenssissa maailmassa tapahtuukin, tilannekohtainen harkintamahdollisuus on nyt Espoossa poissuljettu; peruutusvaihde kytketty pois päältä.

Kansalaisena haluan pitää kiinni perusoikeuksistani: olen vapaa ja minulla on vastuu: en ole delegoinut äänivaltaani pois: äänestysnappia painan, harkitsen loppuun asti ja punnitsen, mihin ratkaisuun sitten tulenkin.
Toinen puolue ei voi viedä tätä minulta, ei haavoittaa ideologista sieluani.
Se, mikä näyttää neutraalilta, ei ole sitä oikeasti.

Haluan ja uskallan AJATELLA ITSE!
Vain yksilöt voivat tiedostua eksistentiaalisesti, kirjoittaa unkarilainen yhteiskuntafilosofi Agnes Heller ja viittaa S. Kirkegaardiin " Individuals can indeed choose themselves because they alone, are existers (Heller 1990 s. 117)
kollektiivinen tiedostuminen olisi tyranniaa, merkki pakkovallasta ja hän viittaa lähihistoriaamme.
Siksi yksilöiden tulee yksilöityä ja hankkia vastustuskykyä vallankäyttöä ja manipulointia vastaan.
Espoosa vanhan vallan tavat näyttäytyvät ja valitettavasti tämä tapahtuu uusien valtuutettujen kustannuksella: he eivät ole vielä ehtineet vahvistua näkemään vallan mekanismeja ja toisaalta ken haluaisi toismielisenä heti tulla leimatuksikaan.
Uusilla on kuitenkin avaimet muutokseen omissa käsissään.

Harmittaa silti tuo valtuuston heikkous - kuin vanhassa feodaaliyhteiskunnassa, tarjoavat vapaaehtoisen SERVITUUTIN - antautuvat johdateltaviksi - eivät ole välttämättä samaa mieltä, mutta eivät viitsi nousta vastaankaan. (Richard Sennet
2008 teoksessaan Crafstman)
Antonio Gramsci pitää tällaista velttoutta demokratian pahimpana vihollisena.
- Hän sanoo, että vallankumous, jos se tapahtuisi, tapahtuukin parhaiten meidän omissa päissämme: Tulemme poliittisesti tietoisiksi.

Aidossa demokratiassa, vapaassa tasavallassa jokaisella on ääni.
jota täytyy jaksaa kunnioittaa -

Tunnelimetro, puhdistamon siirto ja rakennusliikkeet kaikki yhtä ketjua

Yleiskaavainsinööri Hannu Vepsäläinen kirjoitti siviilirohkeasti Länsiväylään
(9/9/09) Histan rakentamisen epäedullisuudesta.
hän kritisoi laskelmia saada tuloa kaavoituksesta. Hän sai odottaa viisi viikkoa kirjoituksensa julkaisemista. Päätösasia, josta hän kirjoitti oli jo siunattu.

Hulluinta onkin käydä siirtämään olemassaolevaa infraa Suomenojalta.
ja viedä jätevedenpuhdistamo vesineen ylämäkeen Kehä III : sen yli.
Mitä se maksaa? Jätevedenpuhdistamon siirtokeksintö Blominmäkeen laukaisikin Histan ongelman. Samalla lupalapun saivat Suomenojan rakentajat. Valtuustosopimuksessa
Suomenojan, Histan ja Espoonkartanon rakentaminen, kaikki hankkeet saavat vauhtia ja meille kuntalaisille tunnelimetron tarkoitus kirkastuu. Asioiden ketjutus on lopullisesti avautunut. Se, mikä on maan tapa, on Espoossa toinen luonto.
Maankäytön ja rakentajain yhteispelissä Espoo on EDELLÄKÄVIJÄ:


Tässä poliittisessa pelissä on pelimarkat jaettu ja kauan sitten.
On läänitetty maan virat ja läänitetty samoin rakennusliikkeiden kvootit.

- Suomenojan arvokkaan lintukosteikon suojelulla on kiire: Symbioosissa jätevedenpuhdistamon kanssa muodostunut erityinen biotooppi on meille itseisarvo ja rauhoitettava.
- Helsingin hallinto-oikeus onkin kumonnut Suomenojan sataman laajennuskaavan ja toivon, että myös mahdollinen rakennushanke voidaan vielä torpata: Linnut, pelastakaa itsenne ja meidät!


-

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti