perjantai 15. huhtikuuta 2011

HYVÄN YHTEISKUNNAN TUNTOMERKKEJÄ - yhdyskuntatyön tavoitteet

Hyvän elämän etsintää yhteiskunnallisessa kehyksessä
  • toimiva demokratia
  • yhteisten resurssien tasaisempi jakautuminen
  • ihmisten välinen yhteisyys ja solidaarisuus
  • yksilön osallisuus ja kehitysmahdollisuudet
  • elämän tarkoituksellisuus ja turvallisuus
  • rikas ja kehittyvä kulttuuriympäristö
  • ekologisesti ja eettisesti kestävä talous
Näiden esimerkkien taustalla on positiivinen käsitys ihmisestä arvona sinänsä, uskosta ihmiseen oman elämänsä parhaimpana asiantuntijana, uskosta ihmisen kyvystä luovuuteen, aloitteellisuuteen ja keskinäiseen solidaarisuuteen

arki tai pyhä voi rakentua aineksista, jossa kannetaan mielessä johtolankoja hyvästä elämästä.

"Run after Happiness, all run after happiness, but do not run too fast, Happiness runs elsewhere" (Bertolt Brecht)
                                                                                                   Robusta-ruusu kesällä 2010

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti